Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Παρατηρήσεις της Αριστερής Ενότητας πάνω στην πρόταση των μελών ΔΕΠ για τον οδηγό σπουδών στο Ε&Τ Υπολογιστών

Την Τρίτη 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών ΔΕΠ και εκπροσώπων φοιτητών με θέμα τον οδηγό σπουδών του τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ με δικαιολογία την έλλειψη πιστώσεων για προσλήψεις καθηγητών πρότειναν ριζική αλλαγή του οδηγού σπουδών, ώστε να προσαρμοστεί στο υπάρχον διδακτικό δυναμικό.

Αυτή η λογική σχεδίασης ενός οδηγού σπουδών είναι λανθασμένη από την βάση της και αυτό φαίνεται στο περιεχόμενο του. Σίγουρα, δεν έχουμε ούτε την γνώση ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να προτείνουμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών και ούτε θα το κάνουμε. Έχουμε όμως την στοιχειώδη λογική ώστε να μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητα του και να παρουσιάσουμε τις διαφωνίες μας, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετές.

Συγκεκριμένα διαφωνούμε:
  • Με τις μονάδες ECTS. Οι μονάδες αξιολόγησης ECTS(ή αλλιώς πιστωτικές μονάδες) εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορα ιδιωτικά και μή ξένα πανεπιστήμια και πρόσφατα με τον νόμο-πλαίσιο και σε ελληνικά. Κάθε μάθημα κοστολογείτε σε έναν αριθμό μονάδων και η προϋπόθεση για να πάρεις πτυχίο πλέον δεν είναι η επιτυχία ενός αριθμού μαθημάτων, αλλά η απόκτηση ενός αριθμού πιστωτικών μονάδων. Επιπλέον, πιστωτικές μονάδες μπορούν να προσφέρουν και διάφορες εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, διαλέξεις, καθώς και άλλα πανεπιστήμια ακόμα και διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου. Έτσι, οι φοιτητές, αντί να δώσουν βάση στην ποιότητα των σπουδών τους, επιδεινώνονται σε ένα κυνήγι πιστωτικών μονάδων, αποκτώντας ένα πτυχίο που δεν έχει ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς είναι καθαρά ατομικό. Ζητάμε την πλήρη αποσύνδεση των μονάδων ECTS με τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του πτυχίου.
  • Με την υποχρεωτική δήλωση όλων των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, τον περιορισμό στον αριθμό μαθημάτων που μπορούμε να δηλώνουμε κάθε εξάμηνο και στα μαθήματα αλυσίδες που παραμένουν παρά τις συνεχείς αποφάσεις του φοιτητικού συλλόγου. Και τα τρία αυτά μέτρα δεν προσφέρουν τίποτα, παρά μόνο καθυστερούν τον φοιτητή στην απόκτηση του πτυχίου του.
  • Με την διάρθρωση του οδηγού σπουδών και το περιεχόμενο του. Συγκεκριμένα:

1. Αφαιρούνται μαθήματα που προσφέρουν θετικό υπόβαθρο, όπως Μαθηματική Ανάλυση Ι και ΙΙ, Φυσική, Πιθανότητες και Στατιστική. Επίσης, η Γραμμική Άλγεβρα συγχωνεύεται με το πολύ σημαντικό μάθημα μεν Θεωρία Αριθμών, που όμως θα έπρεπε να διδάσκεται σαν ξεχωριστό.

2. Είμαστε ένα τμήμα που ονομάζεται Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Και όμως, δεν αποκτάμε ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στα κυριότερα μοντέλα προγραμματισμού: προστακτικού, συναρτησιακού, λογικού, αντικειμενοστραφούς, παράλληλου και φυσικά ούτε πρακτικές γνώσεις στις αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού. Στον καινούργιο οδηγό σπουδών διδάσκονται μόνο οι γλώσσες προγραμματισμού
C και Java, η τελευταία σε ένα μόνο μάθημα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συναρτησιακό(Lisp,Haskell), λογικό(Prolog) προγραμματισμό καθώς και γλωσσών σεναρίων(Perl,Python,Ruby).

3. Οι κατεύθυνσεις μειώνονται σε δύο εξάμηνα και τα μαθήματα του κορμού μειώνονται σε 5 ανά εξάμηνο. Παράλληλα, παρατηρείτε το παράδοξο φαινόμενο της υπερεξειδίκευσης του κορμού (Αρχιτεκτονική ΙΙ, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Δίκτυα ΙΙ, Ανάκτηση Πληροφοριών(το οποίο βρίσκεται και στην κατεύθυνση...)), ενώ υπάρχει μια αποδυνάμωση των κατευθύνσεων (η Τεχνολογία Λογισμικού μεταφέρθηκε υποχρεωτικό στην κατεύθυνση, ενώ η Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ και τα Πληροφοριακά Συστήματα αφαιρέθηκαν).

Εμείς, διεκδικούμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών προσανατολισμένο στις ακαδημαϊκές και γνωστικές ανάγκες των φοιτητών και όχι στις μεταβαλλόμενες οικονομικές δυνατότητες του τμήματος. Έναν οδηγό σπουδών που θα προσεγγίζει διάφορους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών, θα προσφέρει πλήρη θεωρητικό μαθηματικό και προγραμματιστικό υπόβαθρο, καθώς και όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την πρακτική εξάσκηση. Τέλος, έναν οδηγό σπουδών απαλλαγμένο από τις μονάδες
ECTS εξασφαλίζοντας ισότιμο πτυχίο για όλους του φοιτητές με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.

Γι' αυτό ζητάμε:
  • Να μην παρθεί καμία απόφαση από την Π.Γ.Σ. Για τον οδηγό σπουδών την ερχόμενη Τετάρτη. Αναστολή των διαδικασιών για μετά το Πάσχα, όπου ο διάλογος θα έχει ωριμάσει.
  • Δημιουργία ανοιχτής πενταμελούς επιτροπής φοιτητών, η οποία θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του οδηγού σπουδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: