Τρίτη 27 Μαΐου 2008

Συλλογική Απάντηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνεδρίασε σήμερα 26/05/2008 σε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, εκτός ασύλου, με θέμα την συγκρότηση τετραετούς αναπτυξιακού προγράμματος. Ως Αριστερή Ενότητα κάναμε δυναμική παρέμβαση με αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων και μπλοκάραμε την διαδικασία.

Ο μόνος σύμμαχος του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται πλέον να είναι μόνο τα διορισμένα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέλος της Δ.Ε είναι και ο επιχειρηματίας κ. Κωνσταντακόπουλος κάτι που φανερώνει τη κατεύθυνση στην οποία το Πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

Σε κάθε προσπάθεια να εφαρμόσουν οποιαδήποτε πτυχή του νόμου-πλαίσιο θα βρισκόμαστε απέναντι τους για να υπερασπιστούμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

26/05/2008
Αριστερή Ενότητα