Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Ανακοίνωση Αριστερής Ενότητας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα τμήματα της ΣΘΕΤ

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΙΚΕΣ...

Έχουν περάσει ήδη οκτώ χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εφτά χρόνια από την λειτουργία των τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους, πάγια διεκδίκηση της φοιτητικής κοινότητας αποτέλεσε η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο δρόμος προς την επίτευξη αυτού του στόχου δεν ήταν καθόλου εύκολος. Εμπόδιο στις διεκδικήσεις των φοιτητών στάθηκαν τόσο η, διορισμένη από το υπουργείο Παιδείας, Διοικούσα Επιτροπή, όσο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ και η Ν.Δ. φάνηκε ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των παράνομων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (κολέγια, ιδιωτικά πανεπιστήμια) παρά για τους απόφοιτους των ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων. Σύμμαχος τους δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος από την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα έδινε ψεύτικες υποσχέσεις στους φοιτητές. Αντίθετα, κύριος και βασικός της στόχος ήταν η εφαρμογή κάθε αντιδραστικής μεταρρύθμισης πλήττοντας έτσι, όχι μόνο τα συμφέροντα των φοιτητών αλλά και τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

Σε όλο αυτό το θέατρο παραλογισμού, εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απλοί παρατηρητές. Σαν Αριστερή Ενότητα είχαμε αναγάγει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της σχολής, θέτοντάς το σε κάθε γενική συνέλευση και των δύο τμημάτων. Με στήριγμα τις αποφάσεις που πάρθηκαν στις γενικές συνελεύσεις και την υποστήριξη ανένταχτων φοιτητών, πραγματοποιήσαμε μια σπουδαία νίκη. Με συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής σε Αθήνα, Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο και Ναύπλιο, καθώς και σε συναντήσεις με υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας πετύχαμε το αυτονόητο, δηλαδή πλήρεις επαγγελματικά δικαιώματα και στα δύο τμήματα.

Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι με μαζικούς και συλλογικούς αγώνες το φοιτητικό κίνημα μπορεί να πετύχει τεράστιες νίκες όπως η απόσυρση της αναθεώρησης του άρθρου 16 καθώς και το πάγωμα της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης γύρω από τα ΚΕΣ. Εμείς, σαν Αριστερή Ενότητα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα καθημερινά προβλήματα του φοιτητή, καλώντας συνεχώς ανένταχτους αριστερούς φοιτητές/τριες καθώς και τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις για κοινές δράσεις και κοινές διεκδικήσεις. Γιατί...

Αν δεν δίνουμε κοινούς αγώνες, θα γευόμαστε κοινές ήττες!

Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Παρατηρήσεις της Αριστερής Ενότητας πάνω στην πρόταση των μελών ΔΕΠ για τον οδηγό σπουδών στο Ε&Τ Υπολογιστών

Την Τρίτη 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών ΔΕΠ και εκπροσώπων φοιτητών με θέμα τον οδηγό σπουδών του τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ με δικαιολογία την έλλειψη πιστώσεων για προσλήψεις καθηγητών πρότειναν ριζική αλλαγή του οδηγού σπουδών, ώστε να προσαρμοστεί στο υπάρχον διδακτικό δυναμικό.

Αυτή η λογική σχεδίασης ενός οδηγού σπουδών είναι λανθασμένη από την βάση της και αυτό φαίνεται στο περιεχόμενο του. Σίγουρα, δεν έχουμε ούτε την γνώση ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο ώστε να προτείνουμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών και ούτε θα το κάνουμε. Έχουμε όμως την στοιχειώδη λογική ώστε να μπορούμε να κρίνουμε την ποιότητα του και να παρουσιάσουμε τις διαφωνίες μας, όπου στην προκειμένη περίπτωση είναι αρκετές.

Συγκεκριμένα διαφωνούμε:
  • Με τις μονάδες ECTS. Οι μονάδες αξιολόγησης ECTS(ή αλλιώς πιστωτικές μονάδες) εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορα ιδιωτικά και μή ξένα πανεπιστήμια και πρόσφατα με τον νόμο-πλαίσιο και σε ελληνικά. Κάθε μάθημα κοστολογείτε σε έναν αριθμό μονάδων και η προϋπόθεση για να πάρεις πτυχίο πλέον δεν είναι η επιτυχία ενός αριθμού μαθημάτων, αλλά η απόκτηση ενός αριθμού πιστωτικών μονάδων. Επιπλέον, πιστωτικές μονάδες μπορούν να προσφέρουν και διάφορες εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, διαλέξεις, καθώς και άλλα πανεπιστήμια ακόμα και διαφορετικού επιστημονικού αντικειμένου. Έτσι, οι φοιτητές, αντί να δώσουν βάση στην ποιότητα των σπουδών τους, επιδεινώνονται σε ένα κυνήγι πιστωτικών μονάδων, αποκτώντας ένα πτυχίο που δεν έχει ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς είναι καθαρά ατομικό. Ζητάμε την πλήρη αποσύνδεση των μονάδων ECTS με τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του πτυχίου.
  • Με την υποχρεωτική δήλωση όλων των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, τον περιορισμό στον αριθμό μαθημάτων που μπορούμε να δηλώνουμε κάθε εξάμηνο και στα μαθήματα αλυσίδες που παραμένουν παρά τις συνεχείς αποφάσεις του φοιτητικού συλλόγου. Και τα τρία αυτά μέτρα δεν προσφέρουν τίποτα, παρά μόνο καθυστερούν τον φοιτητή στην απόκτηση του πτυχίου του.
  • Με την διάρθρωση του οδηγού σπουδών και το περιεχόμενο του. Συγκεκριμένα:

1. Αφαιρούνται μαθήματα που προσφέρουν θετικό υπόβαθρο, όπως Μαθηματική Ανάλυση Ι και ΙΙ, Φυσική, Πιθανότητες και Στατιστική. Επίσης, η Γραμμική Άλγεβρα συγχωνεύεται με το πολύ σημαντικό μάθημα μεν Θεωρία Αριθμών, που όμως θα έπρεπε να διδάσκεται σαν ξεχωριστό.

2. Είμαστε ένα τμήμα που ονομάζεται Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Και όμως, δεν αποκτάμε ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στα κυριότερα μοντέλα προγραμματισμού: προστακτικού, συναρτησιακού, λογικού, αντικειμενοστραφούς, παράλληλου και φυσικά ούτε πρακτικές γνώσεις στις αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού. Στον καινούργιο οδηγό σπουδών διδάσκονται μόνο οι γλώσσες προγραμματισμού
C και Java, η τελευταία σε ένα μόνο μάθημα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συναρτησιακό(Lisp,Haskell), λογικό(Prolog) προγραμματισμό καθώς και γλωσσών σεναρίων(Perl,Python,Ruby).

3. Οι κατεύθυνσεις μειώνονται σε δύο εξάμηνα και τα μαθήματα του κορμού μειώνονται σε 5 ανά εξάμηνο. Παράλληλα, παρατηρείτε το παράδοξο φαινόμενο της υπερεξειδίκευσης του κορμού (Αρχιτεκτονική ΙΙ, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Δίκτυα ΙΙ, Ανάκτηση Πληροφοριών(το οποίο βρίσκεται και στην κατεύθυνση...)), ενώ υπάρχει μια αποδυνάμωση των κατευθύνσεων (η Τεχνολογία Λογισμικού μεταφέρθηκε υποχρεωτικό στην κατεύθυνση, ενώ η Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ και τα Πληροφοριακά Συστήματα αφαιρέθηκαν).

Εμείς, διεκδικούμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών προσανατολισμένο στις ακαδημαϊκές και γνωστικές ανάγκες των φοιτητών και όχι στις μεταβαλλόμενες οικονομικές δυνατότητες του τμήματος. Έναν οδηγό σπουδών που θα προσεγγίζει διάφορους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών, θα προσφέρει πλήρη θεωρητικό μαθηματικό και προγραμματιστικό υπόβαθρο, καθώς και όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την πρακτική εξάσκηση. Τέλος, έναν οδηγό σπουδών απαλλαγμένο από τις μονάδες
ECTS εξασφαλίζοντας ισότιμο πτυχίο για όλους του φοιτητές με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.

Γι' αυτό ζητάμε:
  • Να μην παρθεί καμία απόφαση από την Π.Γ.Σ. Για τον οδηγό σπουδών την ερχόμενη Τετάρτη. Αναστολή των διαδικασιών για μετά το Πάσχα, όπου ο διάλογος θα έχει ωριμάσει.
  • Δημιουργία ανοιχτής πενταμελούς επιτροπής φοιτητών, η οποία θα συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του οδηγού σπουδών.