Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση Συλλόγου Υπολογιστών

Πλαίσιο (AFK)

Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Ακαδημαϊκό Άσυλο (άρθρο 3)

Eίμαστε αντίθετοι με τη μερική κατάργηση του ασύλου. Πιστεύουμε ότι το άσυλο βοηθάει στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας. Το άσυλο ήταν και θα πρέπει να παραμείνει μια μορφή αντίδρασης στα χέρια των φοιτητών. Ο τρόπος με τον οποίο προβλεπόταν η άρση του ασύλου ήταν σωστός και δεν δεχόμαστε καμία τροποποίηση του άρθρου.

Ακαδημαϊκός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός (άρθρο 5)
Θεωρούμε ότι ο ρόλος του κράτους είναι να βοηθά τα ΑΕΙ στην επίτευξη των στόχων τους με κάθε τρόπο κι όχι να προσπαθεί να κατευθύνει τις ενέργειες τους.
Η ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό υπάρχει, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα που αφορά εσωτερικά το Πανεπιστήμιο και όχι να γίνεται μέσο ελέγχου από την κυβέρνηση.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Τριμελής εξεταστικές επιτροπές (άρθρο 14)
Είμαστε αντίθετοι στην επιβολή οποιουδήποτε ορίου φοίτησης . Οι φοιτητές από το 6ο έτος και μετά δεν επιβαρύνουν καθόλου το ΑΕΙ στο οποίο σπουδάζουν.
Επίσης είμαστε αντίθετοι με το ότι επιβάλλονται ροές στα μαθήματα με τον ορισμό προαπαιτούμενων για κάθε μάθημα. Ο φοιτητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μόνος του τον τρόπο διαβάσματός του και τη σειρά με την οποία θα περνάει τα μαθήματα.

Διάρκεια Εξαμήνων – Εξεταστικές περίοδοι (άρθρο 16)
Πιστεύουμε ότι μόνο οι καθηγητές έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τις διδακτικές ώρες που χρειάζονται για να καλύψουν την ύλη ενός μαθήματος και η Γενική Συνέλευσης του Τμήματος είναι η μόνη που μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια των εξαμήνων και όποια παράταση μπορεί να δοθεί σε αυτά.
Με την επιβολή 13 εβδομάδων μαθημάτων και την απαγόρευση της παράτασης εξαμήνου πάνω από 2 εβδομάδες, περιορίζεται κάθε μελλοντική κινητοποίηση φοιτητών ή καθηγητών.Γραμματέας του ΑΕΙ (άρθρο 6)
Δε δεχόμαστε το διορισμό ενός Γραμματέα που θα διαχειρίζεται τα οικονομικά και διοικητικά του Πανεπιστημίου. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα επιπλέον όργανο του Υπουργείου για να επιτηρεί το Πανεπιστήμιο. Ακόμα ο Γραμματέας θα παίζει το ρόλο του μάνατζερ για την εύρεση χρηματοδοτών (ιδιώτες) , ενώ δε διευκρινίζεται αν αυτοί θα έχουν δικαίωμα παρέμβασης στο ακαδημαϊκό έργο . Επίσης είμαστε αντίθετοι με τη συμμετοχή του Γραμματέα στη Σύγκλητο, πράγμα που του δίνει δικαίωμα να επηρεάζει και τις αποφάσεις της.
Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης (άρθρο 27)
Δηλώνουμε αντίθετοι στην ύπαρξη μελών Δ.Ε.Π μερικής απασχόλησης και υποστηρίζουμε την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους από τα ΑΕΙ .

ΑΙΤΗΜΑΤΑ :
• Να μην εφαρμοστεί και να αποσυρθεί ο νέος νόμος-πλαίσιο.
• Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
• Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους και για όλες.
• Αύξηση δαπανών για την παιδεία άμεσα στις ανάγκες του κάθε πανεπιστημίου.
• Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγκοινωνίες για όλους τους φοιτητές.
• Μέλη ΔΕΠ πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης.
• Ενιαίο πτυχίο με κατοχυρωμένα σε αυτό όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα.
• Επίσπευση διαδικασίας αυτονόμησης ΠΑ.ΠΕΛ
• Κατάργηση των μαθημάτων-αλυσίδων στο τμήμα μας
• Παρουσία εκπροσώπων καθηγητών και φοιτητών στις συνεδριάσεις της Διοικούσας επιτροπής.

ΔΡΑΣΕΙΣ :
• Κατάθεση απόφασης ΓΣ σε Πρυτανεία , Σύλλογο Διδασκόντων, λίστες φοιτητών
• Δημοσιοποίηση στα τοπικά ΜΜΕ
• Άμεση συνάντηση με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για να εκθέσουμε τα αιτήματά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: